ความสำคัญของความมั่นใจในตนเองและเราจะปรับปรุงความมั่นใจในตนเองได้อย่างไร (2023)

ความมั่นใจในตนเองเป็นลักษณะที่สะท้อนให้เห็นในทุกด้านของชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้านการศึกษา อาชีพ และชีวิตส่วนตัว ผู้คนมักพูดถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมัน เราจะตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเองก็ต่อเมื่อมีคนขาดความมั่นใจในตนเองและส่งผลเสียในด้านต่างๆ ของชีวิต

ความมั่นใจโดยทั่วไปหมายถึงความไว้วางใจ เมื่อคุณพูดว่าคุณมั่นใจในตัวใครสักคน แสดงว่าคุณไว้ใจเขา ในทำนองเดียวกัน ความมั่นใจในตนเองหมายถึงการไว้วางใจตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เป็นความสามารถในการทำให้ตัวเองสบายใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ยังคงเป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองพร้อมยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ดีขึ้น คำอธิบายทั้งหมดนี้รวมกันเป็นคำจำกัดความของความมั่นใจในตนเอง

ความแตกต่างระหว่างความมั่นใจในตนเองและความมั่นใจเกิน

ผู้คนมักสับสนระหว่างความมั่นใจในตนเองหรือความมั่นใจกับความมั่นใจที่มากเกินไป แต่ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในบุคลิกภาพของบุคคล ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ความมั่นใจหมายถึงการไว้วางใจในความสามารถ ในขณะที่ความมั่นใจมากเกินไปหมายถึงการประเมินความสามารถที่แท้จริงของตนเองสูงเกินไป ความมั่นใจมากเกินไปมักจะปิดกั้นบุคลิกภาพที่หลงตัวเองในตัวบุคคล ข้อแตกต่างพื้นฐานประการหนึ่งระหว่างสองคำนี้ก็คือ คนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดพลาดได้ ในขณะที่ความมั่นใจหมายถึงการเชื่อในความสามารถของตนแต่ให้เผื่อความผิดพลาดไว้

เหตุใดความมั่นใจในตนเองจึงสำคัญ

ความมั่นใจในตนเองส่งผลต่อบุคลิกภาพและชีวิตของบุคคล ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถปฏิเสธหรือละเลยความสำคัญของความมั่นใจในตนเองได้ ความมั่นใจในตนเองไม่เพียงแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อด้านต่างๆ ของชีวิต แต่ยังส่งผลต่อการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของเราด้วย ประเด็นต่อไปนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเอง

1. นำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองที่ดีขึ้น

การเห็นคุณค่าในตนเองคือการรวมกันของการเชื่อในตนเองและเชื่อในคุณค่าของตนเอง ในทางจิตวิทยา การเห็นคุณค่าในตนเองถือเป็นความสามารถที่สำคัญในการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีความมั่นใจในตนเองเป็นประตูสู่การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองที่ดีขึ้นและในทางกลับกัน ทฤษฎีจิตวิทยาหลายทฤษฎีระบุว่าการเห็นคุณค่าในตนเองประกอบด้วยสององค์ประกอบ นั่นคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความมั่นใจในตนเอง ช่วยให้ผู้คนรับมือกับความยากลำบากและความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้น ปลูกฝังความสุขและความรักในชีวิต และมีความสงบทางจิตใจ

2. ลดความวิตกกังวล

การมีความมั่นใจในตนเองเป็นวิธีลดความวิตกกังวลและความกลัวในชีวิตของบุคคล ปัญหาเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลทางสังคม ความนับถือตนเอง และความวิตกกังวลในรูปแบบอื่นๆ มีต้นตอของความมั่นใจในตนเองต่ำในตัวบุคคล หากคุณเปรียบเทียบคนสองคน คนหนึ่งมีความมั่นใจในตนเองและอีกคนมีความมั่นใจต่ำ จะมีความแตกต่างในระดับความวิตกกังวลและความกลัวของพวกเขา นอกจากนี้ บุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองต่ำจะพยายามหลีกเลี่ยงทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่พวกเขาต้องอยู่ในไฟแก็ซที่ตอกย้ำพฤติกรรมวิตกกังวล ดังนั้นวัฏจักรจะดำเนินต่อไปเว้นแต่จะถูกทำลายโดยการเพิ่มความมั่นใจ

3. คุณค่าในตนเองเชิงบวก

ความสำคัญของความมั่นใจในตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการทำให้คนรู้สึกสบายใจ คนที่มีความมั่นใจจะยอมรับข้อบกพร่องของตนและรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คุณค่าในตนเองลดลง การยอมรับจุดอ่อนของตัวเองจะง่ายขึ้นเพราะคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเองว่าสักวันหนึ่งคุณจะเอาชนะมันได้ การมีความมั่นใจในตนเองจะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทางกลับกัน คนที่มีความมั่นใจต่ำจะยอมแพ้โดยไม่พยายาม ส่งผลให้คุณค่าในตัวเองลดลง

4. สร้างผู้นำที่ดีขึ้น

ความเป็นผู้นำนั้นเกี่ยวกับการมั่นใจในความสามารถของตนเอง คนเรามีทักษะและพรสวรรค์ที่จำเป็นแต่ขาดความมั่นใจในตนเอง ความไว้วางใจในการใช้ทักษะเหล่านี้จึงขาดไป นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีคนที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี คุณสมบัติของผู้นำที่ดีประการหนึ่งคือการมีความมั่นใจในตนเอง ผู้นำยังเป็นผู้พูดที่ฉะฉานและมีความมั่นใจและมีบุคลิกที่มีเสน่ห์ คุณสมบัติทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการมีความมั่นใจในตนเองเพื่อสร้างความประทับใจและโน้มน้าวให้พวกเขาติดตามผู้นำ

5. เพิ่มแรงจูงใจ

ความมั่นใจเป็นความสามารถที่ส่งผลต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณจะได้รับแรงจูงใจในการทำงานเหล่านั้นมากขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับคนที่มีความมั่นใจต่ำ คนที่มีความมั่นใจต่ำหมกมุ่นอยู่กับความกลัวความล้มเหลว ความลุ่มหลงนี้มักจะสูญเสียแรงจูงใจในการทำงานและพยายามให้หนักขึ้น

6. นำความสุขมาให้

คนที่มั่นใจจะไม่ลังเลที่จะทำอะไรในชีวิต สิ่งนี้นำความหลากหลายมาสู่ชีวิตและรวบรวมชุดทักษะต่างๆ ไม่มีความเสียใจที่พลาดโอกาสและไม่คิดกล่าวโทษตนเองและครุ่นคิด เมื่อไม่มีความเสียใจในชีวิต ชีวิตก็จะมีความสุขมากกว่าปกติโดยอัตโนมัติ

7. มั่นใจในความปลอดภัย

คนที่มีความมั่นใจต่ำมีความนับถือตนเองต่ำ สิ่งที่เกิดขึ้นกับความนับถือตนเองต่ำคือมีความสงสัยในตนเองและความกลัวเกี่ยวกับตนเองเป็นอย่างมาก มีความไม่มั่นคงเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง อย่างไรก็ตามความมั่นใจทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคคล แม้แต่คนที่ทำให้สถานการณ์สับสน ยังมีความรู้ว่ามันเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งและประสบการณ์อื่น ๆ จะดีกว่า แทนที่จะตกอยู่ในความสงสัยในตัวเองและรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง คนที่มีความมั่นใจจะปลอดภัย

8. ปรับปรุงความสัมพันธ์

ความมั่นใจในตนเองยังหมายถึงการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและแสดงด้านที่แท้จริงของตัวเองอย่างมั่นใจ แทนที่จะกังวลกับภาพที่ฉายออกมาในความสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงจะสร้างความประทับใจที่ดีกว่า คนที่มีความมั่นใจเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนที่เปิดเผยและจริงใจในการปฏิสัมพันธ์ เพราะพวกเขาไม่ได้คิดถึงความประทับใจในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใดๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความจริงใจเป็นตัวละครที่ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ คนที่มีความมั่นใจจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าคนที่ไม่มั่นใจ

ความมั่นใจในตนเองในชีวิตของนักเรียน

ความมั่นใจเชื่อมโยงโดยตรงกับกลไกการเผชิญปัญหาที่ดีซึ่งบุคคลนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความล้มเหลว และความพ่ายแพ้ ชีวิตของนักเรียนเต็มไปด้วยการต่อสู้และความยากลำบาก ความมั่นใจในตนเองหมายถึงการไว้วางใจในความสามารถและแรงจูงใจในการทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้น แทนที่จะยอมแพ้แม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากก็ตาม มันพัฒนาความยืดหยุ่นในนักเรียนเพื่อดำเนินการในช่วงเวลาดิ้นรนอย่างกล้าหาญ

เราจะปรับปรุงความมั่นใจในตนเองได้อย่างไร?

ไม่ต้องสงสัยเลยความสำคัญของความมั่นใจในตนเองและนำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่ชีวิตของทุกคนได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องการพัฒนาความมั่นใจเพื่อให้พวกเขาทำได้ดียิ่งขึ้น อะไรคือวิธีที่เราสามารถบรรลุสิ่งนั้นได้?

  • การยอมรับ:ขั้นตอนแรกของทุกการเปลี่ยนแปลงและความพยายามคือการยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด ยอมรับว่าขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของคุณ
  • การระบุ:รวบรวมจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งหมดของบุคลิกภาพของคุณอย่างไม่มีอคติ นอกจากนี้ เกณฑ์ทักษะและความสามารถของคุณที่เป็นประโยชน์
  • ความพยายามอย่างมีสติ:จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติในการเดินทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจในตนเอง นี่เป็นสัญญาณของการตระหนักรู้ที่สามารถไปได้ไกลในทุกช่วงอายุของชีวิต
  • ลบการปฏิเสธ:ลบการรับรู้เชิงลบทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองออกจากจิตใจของคุณ การปฏิเสธเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางไปสู่ความมั่นใจในตนเอง
  • เข้าร่วม:มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือที่ทำงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันและการโต้ตอบเหล่านี้เน้นย้ำถึงจุดอ่อนของเราในเชิงบวกและสิ่งนี้ช่วยให้เราเอาชนะพวกเขาได้ ยิ่งกว่านั้น ความชื่นชมที่เราได้รับจากผู้อื่นระหว่างการมีส่วนร่วมเหล่านี้จะกระตุ้นเราให้มีความมั่นใจในตนเองโดยอัตโนมัติ
  • สะเออะ:ในบางสถานการณ์ ผู้ที่มีความมั่นใจมากกว่าจะชนะแม้จะไม่มีทักษะที่เหมาะสมก็ตาม เหตุผลก็คือความมั่นใจของพวกเขาทำให้พวกเขากล้าแสดงออกและโน้มน้าวใจผู้คนให้เข้าข้างพวกเขา ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะกล้าแสดงออกโดยไม่แสดงท่าทีเหยียดหยาม

บทสรุป

โดยสรุปจากการสนทนาข้างต้น สันนิษฐานได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ปลดล็อกและเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเองและใช้มันเพื่อประโยชน์ของตน ไม่สำคัญว่างานจะเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวบุคคลเพื่อให้งานสำเร็จและสวยงาม การมีความมั่นใจในตนเองนั้นดีพอๆ กัน สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้และฝึกฝนที่จะมั่นใจในตนเองในชีวิตและปรับปรุงตนเองในฐานะบุคคล

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5969

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.