25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (2023)

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (1)

คุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังภายในของคุณผ่านวิธีการไตร่ตรองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติ จดบันทึก หรือศาสนา ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าหมายความว่าคุณจะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณเสมอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในช่วงวันที่ยากลำบากและให้ความแข็งแรงแก่คุณเมื่อภาระความรับผิดชอบของคุณรู้สึกว่ามากเกินไปที่จะแบกรับ ดังนั้นหากคุณต้องการคำเตือนว่าคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้คำพูดความแข็งแกร่งของพระเจ้าสามารถให้สติปัญญาและความช่วยเหลือเพื่อให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา

คำพูดของพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระปัญญาของพระเจ้าจะช่วยให้คุณรู้สึกมีกำลังใจและมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตคำพูดในพระคัมภีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้คำอธิษฐานเพื่อความแข็งแกร่งที่คุณสามารถรวมเข้ากับการหมุนเวียนของคุณเมื่อคุณกำลังมองหาแรงจูงใจ การเชื่อมต่อกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานจะไม่เพียงทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าแน่นแฟ้นขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นด้วย เพราะพระองค์อยู่กับคุณตลอดเวลาทั้งดีและร้าย

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกไร้ความสามารถหรือไม่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต แต่ในช่วงเวลาเหล่านี้ คุณสามารถพึ่งพาพระเจ้าเพื่อความเข้มแข็งและสติปัญญาได้ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเป็นวิธีหนึ่งในการค้นหาพลังผ่านพระคัมภีร์ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว

1

อิสยาห์ 40:29

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (2)

“ให้พลังผู้อ่อนล้าและฟื้นคืนความอ่อนล้า”

ข่าวดี:พระเจ้าจะประทานพละกำลังแก่ผู้ติดตามพระองค์เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะเหนื่อย เจ็บป่วย สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้

2

เอเฟซัส 6:10

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (3)

"สุดท้าย จงเสริมกำลังโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าและกำลังอันทรงพลังของพระองค์"

ข่าวดี: พระเจ้าเป็นแหล่งพลังของเรา ร้องเรียกหาพระองค์ในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอ และให้พลังของพระองค์นำคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต

3

สดุดี 22:19

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (4)

“แต่ท่านลอร์ด! อย่าห่าง! คุณคือพลังของฉัน! มาช่วยฉันเร็วเข้า!”

ข่าวดี:อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อคุณต้องการมากที่สุด เขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอและจัดหาสิ่งที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของคุณ

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

4

สดุดี 28:7-8

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (5)

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า ใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี และข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเป็นกำลังของประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการคุ้มครองผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้”

ข่าวดี:จงศรัทธาในพระเจ้า แล้วคุณจะได้รับความสุขและพละกำลังเป็นรางวัล

5

อิสยาห์ 12:2

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (6)

“พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าจริง ๆ ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า”

ข่าวดี: คุณจะพบกับความสุขในชีวิตหลังความตายได้ก็ต่อเมื่อคุณศรัทธาในพระเจ้า ไม่เพียงเท่านั้น คุณจะได้รับการคุ้มครองในช่วงชีวิตมรรตัยของคุณด้วย

6

ฮาบากุก 3:19

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (7)

“พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์จะทรงวางเท้าของข้าพเจ้าเหมือนกวาง และจะให้ข้าพเจ้าเดินบนที่สูง”

ข่าวดี: อย่ากลัวที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้า เขาสามารถพาคุณข้ามภูเขาที่สูงที่สุดและข้ามอุปสรรคที่ยากที่สุดได้

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

7

เอเฟซัส 3:16

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (8)

"ข้าพเจ้าขอให้พระองค์เสริมกำลังภายในตัวท่านจากพระสิริอันอุดมของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ"

ข่าวดี: เมื่อสวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็ง จงจำไว้ว่ายังมีคนอื่นๆ ที่ต้องการพลังเช่นกัน อธิษฐานเผื่อพวกเขาและเสียสละด้วยความรักของพระเจ้า

8

2 โครินธ์ 12:10

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (9)

"เพราะฉะนั้น ฉันไม่เป็นไรสำหรับความอ่อนแอ การดูถูก ภัยพิบัติ การคุกคาม และสถานการณ์ที่กดดันเพราะเห็นแก่พระคริสต์ เพราะเมื่อฉันอ่อนแอ ฉันก็จะเข้มแข็ง"

ข่าวดี: คุณพัฒนาความแข็งแกร่งและความเพียรเมื่อเผชิญกับอุปสรรคและความอ่อนแอ อย่ากลัวที่จะผ่านความยากลำบากเพราะคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

9

1 พงศาวดาร 16:11

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (10)

"จงติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและกำลังของพระองค์ จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เสมอ!"

ข่าวดี: อย่าเชื่อในพระเจ้าหรือความเชื่อเท็จใด ๆ ให้มองไปที่พระเจ้าและพระเยซูเสมอสำหรับพลังของพวกเขา พวกเขาคือความรอดที่แท้จริงของมนุษยชาติ

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

10

1 โครินธ์ 16:13

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (11)

"ตื่นตัว ตั้งมั่นในศรัทธา จงกล้าหาญ จงเข้มแข็ง"

ข่าวดี: อย่าถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเท็จจากผู้ที่อ้างว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง จงเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณเสมอเพราะคุณจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์

11

เยเรมีย์ 32:17

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (12)

“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสร้างสวรรค์และโลกด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และพระกรที่เหยียดออก ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระองค์!”

ข่าวดี:พระเจ้าสร้างทุกสิ่งที่เราเห็นและสัมผัส หากพระองค์สามารถสร้างทั้งหมดนี้ให้เราได้ เราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆ ที่ขวางทางชีวิตเราได้

12

ฮีบรู 4:12

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (13)

“เพราะพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิต มีพลัง และคมกว่าดาบสองคมใด ๆ ทะลุทะลวงจนถึงจุดที่แยกวิญญาณออกจากจิตวิญญาณและข้อต่อจากไขกระดูก สามารถตัดสินความคิดและความตั้งใจของหัวใจได้”

ข่าวดี: พระคุณและพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณทางร่างกาย แต่ทางวิญญาณ ไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรกับร่างกายของคุณหรือปฏิบัติต่อมันอย่างไร สิ่งสำคัญคือหัวใจของคุณที่มีต่อพระองค์

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

13

อิสยาห์ 41:10

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (14)

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้าอย่างแน่นอน เราจะจับเจ้าไว้ด้วยมือที่แข็งแรงอันชอบธรรมของเรา”

ข่าวดี: นี่อาจเป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ยอดนิยมที่ผู้คนจำได้ พระเจ้ากำลังประกาศว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือลูกๆ ของพระองค์เสมอ และปกป้องพวกเขาจากความเจ็บปวดและความทุกข์ยากใดๆ

14

สดุดี 73:26

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (15)

"ร่างกายและหัวใจของฉันล้มเหลว แต่พระเจ้าทรงเป็นศิลาของหัวใจและเป็นส่วนแบ่งของฉันตลอดไป"

ข่าวดี: การเชื่อในพระเจ้าอาจไม่ได้ปกป้องร่างกายของคุณจากความเจ็บป่วยหรือการตาย แต่มันจะช่วยจิตวิญญาณของคุณให้รอดและนำคุณไปอยู่ข้างพระองค์เมื่อถึงเวลาของคุณ ค้นหาการปลอบโยนและความแข็งแกร่งโดยเชื่อว่าวิญญาณของคุณจะพักผ่อนอย่างสงบ

15

สดุดี 27:1

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (16)

“พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและความรอดของฉัน ฉันควรกลัวใครไหม พระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการที่ปกป้องชีวิตของฉัน ฉันควรจะกลัวอะไรไหม”

ข่าวดี:พลังของพระเจ้าจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงที่คุณต้องการเมื่อความกลัวเข้ามา

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

16

สดุดี 37:39

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (17)

“ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเขาในยามลำบาก”

ข่าวดี:พระเจ้าไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังชอบธรรมอีกด้วย และทั้งสองสิ่งนี้ให้อำนาจแก่เขาในการทำหน้าที่เป็นที่พึ่งในยามที่ผู้ติดตามพระองค์ต้องการความช่วยเหลือ

17

มัทธิว 19:26

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (18)

“พระเยซูมองดูพวกเขาอย่างระมัดระวังและตรัสว่า 'มันเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า'”

ข่าวดี:ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

18

ฟิลิปปี 4:13

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (19)

“ข้าพเจ้าสามารถอดทนต่อสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”

ข่าวดี:ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร คุณก็สามารถอยู่รอดได้โดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณ

โฆษณา - อ่านต่อด้านล่าง

19

2 ทิโมธี 1:7

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (20)

“พระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขี้อายแก่เรา แต่ให้วิญญาณที่ทรงพลัง มีความรัก และควบคุมตนเองได้”

ข่าวดี:คุณไม่เพียงมีกำลังของพระเจ้าที่จะนำทางคุณผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด แต่คุณยังมีวิญญาณที่ทรงพลังที่พระองค์ทรงอวยพรคุณด้วย

20

สดุดี 18:32

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (21)

"พระเจ้าเท่านั้น! พระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังให้ฉันและทำให้ทางของฉันสมบูรณ์แบบ"

ข่าวดี:มองหาพลังและสันติสุขจากพระเจ้าเมื่อรู้สึกว่าเป้าหมายเหล่านี้ห่างไกล

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (22)

โซเฟีย คาราบัลโล

ผู้ช่วยบรรณาธิการอิสระ

ปัจจุบันโซเฟียเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการที่ Womans Day.com โดยมีประสบการณ์ในการเขียนทุกอย่างตั้งแต่แฟชั่นและความงามไปจนถึงสุขภาพ ฟิตเนส และสุขภาพที่ดี

25 คำพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้กำลังและที่หลบภัยแก่คุณ (23)

เอลิซาเบธ เบอร์รี่

ตัวแก้ไขการอัปเดต

เอลิซาเบธ เบอร์รี (เธอ/เธอ) เป็นผู้แก้ไขการอัปเดตที่ Good Housekeeping Institute ซึ่งเธอปรับปรุงเนื้อหาไลฟ์สไตล์ในประเภทต่างๆ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการของวันสตรีซึ่งเธอครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คู่มือของขวัญไปจนถึงสูตรอาหาร เธอยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบทความการค้าและจบปริญญาตรี ในภาษาอังกฤษและอิตาลีศึกษาจากวิทยาลัยคอนเนตทิคัต

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 11/07/2023

Views: 5595

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.